Volgende federale training: algemene training door Eddy Colson

21 oktober 2018 om 10u00 te Zelem

 iedereen welkom vanaf 3de kyu!!

  

                                     

                           

           JU JITSU                                    

 

 

 

Laatste nieuwe foto's